GENEL KURUL İLANI

11 Şubat 2019 Pazartesi 15:32:12

                                                                                                              GENEL KURUL İLANI

                                                                                              FENERBAHÇE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

                                                                                                YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

 

Derneğimizin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 Mart 2019 Cumartesi günü saat 11,00 de dernek merkezimiz olan İstanbul İli,  Kadıköy İlçesi , Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi No:4/2 adresinde aşağıda belirtilen gündem çerçevesinde toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 10 Mart 2019 Pazar günü saat 11,00 de aynı adreste, aynı gündemde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

FENERBAHÇE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

                                                                                                                 YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM:

1 – Açılış ve Kongre Divan Heyetinin teşkili ve yetki verilmesi

2 – Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3 – 31.12.2016 / 31.12.2017 / 31.12.2018 tarihli gelir tablosu ve hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.

4 – Denetim kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi.

5 – Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası.

6 – Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Sicil Balotaj Kurulu ile Haysiyet Divanının seçilmesi.

7- 2019 / 2020 / 2021 yılları tahmini bütçenin tartışılması ve karara bağlanması.

8- Dilekler